logo
 

Coachen: "een sabbatical van 1½ uur"

Deze formulering geeft voor mij goed aan wat ik cliënten probeer te bieden: een veilige ruimte om echt bezig te zijn met jezelf en wat je bezig houdt. Daarbij wil ik een – nieuwsgierige en ervaren – 'sparring partner' zijn. Een reisgenoot die je vragen stelt en dóór durft te vragen en je terug kan geven wat hij hoort, ziet en ervaart. Een gids die je kan helpen om in een spiegel te kijken en te (over)wegen wat je daarin van jezelf ziet en wat dat voor je kan betekenen.

 

Coachen is voor mij actief betrokken zijn bij jou en je vraag. Jij bent "eigenaar' van je vraag en er dus ook zelf verantwoordelijk voor. Jij en jouw vraag staan centraal, niet mijn 'methode'. Ik werk bovendien niet volgens één bepaalde methode of techniek. Geen vooropgezette aanpak dus. Ik wil in de eerste plaats aanwezig zijn en met al mijn zintuigen naar jou en je verhaal luisteren en kijken. Ik stel veel vragen en vraag dóór.

 

Coaching begint voor mij altijd bij een vraag die verbonden is met je werksituatie. Daar kunnen andere levensgebieden bij komen. Belangrijk is het ontdekken van onderliggende overtuigingen en – waar die niet (meer) functioneel zijn of je blokkeren – het werken aan het loslaten ervan. Om je te helpen vrij te worden om echt eigen keuzes te maken.

 

Bij gesprekken gebruik ik niet alleen het verhaal dat je vertelt. Ik kijk ook naar wat er in ons gesprek gebeurt. Als coach ervaar je tijdens een gesprek vaak een zelfde “patroon” als in de echte werksituatie. Die ervaring probeer ik met je te delen om zo je gedachten, emoties en overtuigingen bespreekbaar te maken.

 

Kijken, luisteren, vragen, luisteren, kijken

Coachen is voor mij dus in de eerste plaats: kijken, luisteren, vragen stellen en voelen. Het gebruik van 'technieken' uit bepaalde methoden – bijvoorbeeld Voice Dialogue, het werken met 'stemmen' of 'subpersoonlijkheden' – doe ik alleen als ik denk dat die techniek naar mijn gevoel erg geschikt is om je te verder te helpen.
Om de kern van een problematiek aan te geven gebruik ik vaak metaforen. Beelden waarmee ik je in één keer duidelijk kan maken waar het om gaat. Zo’n beeld kan voor een coachee soms heel herkenbaar zijn. In volgende gesprekken kun je daarmee steeds weer snel de kern oppakken.

 

Ik maak gebruik van huiswerkopdrachten om een volgende zitting voor te bereiden. Tussen de gesprekken door staat het coachingproces dus beslist niet stil.

 

Ethische Gedragscode

Op mijn werk als coach zijn de Internationale Ethische Gedragscode voor coaches & mentors van de EMCC en de daaraan verbonden onafhankelijke klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.
 

illustratie01.jpg

"Het was een goede ervaring die mij heeft verrijkt. De gebruikte instrumenten waren nuttig en kregen niet de overhand. Het was vooral de menselijke interactie
die mij aansprak."

 

(A.W., manager algemeen ziekenhuis, september 2005)

“Uitstekende coach, goed op de hoogte, brede kennis. Zou ik zo weer heen gaan of aanbevelen!”

“Alexander heeft een zeer brede achtergrond en kan zowel ‘zakelijk’ als meer ‘persoonlijk’ invoelen wat leeft”

 

(L. v.d. M., manager zorgverzekeraar, juli 2003)